I proljeće prolijeće

Trebalo je da proljetni lahor

izbriše zimu u mislima

Trebalo bi da zrake sunca

zasjaju u očima

Trebalo bi da trag polena

otjera tugu u njedrima

trebalo je da tople riječi

žubore u besanim nočima

Trebalo je da potreba postane moranje

da proljeće ne bude vječito nadanje

Tuga postade besano jecanje

a utjeha bezglasno šaptanje

(Emica)

(fotografija: Ajša)

Komentariši