Foto inspektor – Koji je ovo sokak?

U paketu starih slika Mostara dobili smo ovu sliku na kojoj piše Mostar, godina je naznačena kao 1900-ih, što može biti plus-minus desetak godina. Radi se o sokaku koji leži u smjeru istok-zapad s tim da je lijevo jug, a desno sjever. To zaključujemo jer je sunce na jugu, sjenka zida s lijeve strane tako pada. Naša pretpostavka je da sokak izlazi na neku ulicu koja ide u smjeru jug-sjever. Od ulica u užem središtu grada u obzir dolaze Srednja (današnja Fejićeva), ili Carina (M. Balorde), (Lacina) ili Glavna (Titova).

Tražili smo, koji bi ovo sokak mogao biti, s tim što smo pretpostavljali da je ovog visokog zida na lijevoj strani slike, nestalo u godinama iza nastanlka slike, kao i objekta desno, na dnu sokaka.

Postoji mogućnost da je ova velika kuća s desne strane, s vratima i basamacima u prizemlju, i prozorima na spratu, ostala sačuvana do danas.

Pri analizi slike zapazili smo da sokak nije strm, što se vidi po horizontali donjeg basamaka kuća, i nivoa sokaka, s tim da se sokak lagano spuštao u ulicu, za koju smo pretpostavili da se protezala lijevo i desno, nakon silaska iz sokaka. U sokaku se nalazi žena u crnoj odjeći s kapuljačom preko glave, jedan oficir na biciklu, dvije djevojčice u laganim haljinicama. S lijeve strane se nalazio visoki zid, najvjerovatnije od neke avlije. Uočljiva je petrolejska lampa kao ulično osvjetljenje na ćošku kuće u dnu slike, što opet daje pretpostavku da je slika nastala prije 1912. godine, to jest prije izgradnje Električne centrale, kada je Mostar dobio električnu javnu rasvjetu. Prvi bicilkistički klub u Mostaru je osnovan je 1877. godine što opet daje pretpostavku da je slika nastala iza te godine. Kuća s desne strane ima ulazna vrata, s nekoliko basamaka, i prozore samo na spratu, što daje pretpostavku da se iza ove kuća nalazila avlija, i da prozori prizemlja gledaju u avliju. Uočljiv je visoki dimnjak na kući u koju se ovaj sokak okomito spušta (u dnu slike).

Nema baš dovoljno podataka za rješenje lokacije sa slike.

U arhivi smo pronašli sliku iz Rizikalova sokaka, koja je nastala takođe 1900-ih godina. Na njoj se vidi sokak uz Husein hodžinu džamiju, koje se nekada nalazila u današnjem parkiću, preko puta Radničkog, u Titovoj ulici. Na slici se vidi žena u crnoj odjeći, koja podsjeća na ženu s prve slike, a pored nje je djevojčica u laganoj haljinici, koja također podsjeća na djevojčicu s prve fotografije.

Pogledom na kartu grada Mostara iz toga perioda, u jednom sokaku uočljiva je pozicija zida s lijeve strane, kao i pozicija kuće s vratima, i kuće na dnu sokaka.

Na drugoj karti grada, iz 1899. godine, s oznakama ulica vidi se da se ta ulica zvala Rizikalova, a to ime je zadržala sve do današnjih dana.

Pogledom na sliku Srednje ulice iz toga perioda, uočljiva je i petrolejska lampa na ćošku jedne kuće, kao i sličan objekat sa suprotne strane Srednje ulice.

Na starim slikama se mogu uočiti visoki zivovi oko avija u Srednjoj ulici, počevši od kuće Husage Komadine na Srednjoj ulici (nekada Biro za zapošljavanje, danas Telekom), pa sve do nekadašnjeg harema, danas parka kod spomenika Osmanu Đikiću.

Dakle, rješenje stare slike je da je na fotografiji motiv iz Rizikalovog sokaka u Mostaru, koji povezuje  Titovu (Glavnu) i Fejićevu (Srednju) ulicu, a danas izlazi tačno do vrata Samoposluge u Fejićevoj.

Ovo je vidljivo i sa najnovije fotografije dijela Fejićeve ulice, sa izlazom Rizikalove ulice, i kuće na samom ćosšku, za koju pretpostavljemo da je ova ista kuća na dnu sokaka, desno na staroj slici, s tim što joj je u kasnijim godinama nadozidan sprat. Kuća koje se vidi sa suprotne srane ulice je doživjela potpunu promjenu.

Fotografije: arhiva Cidom

priredili Smail Špago, Tibor Vrančić, Armin Džabirov

Komentariši