Četiri stoljeća jedne česme

Roznamedžijina česma, Ahmet Kur

… sa dlana vodu pijem, ljeto 2022.

česma i stara košćela, 2000-tih

Česma i košćela, 2012. Braco Čampara

1897. Cidom

Već 400 godina Roznamedži Ibrahim efendijina česma gasi žeđ putnicima i prolaznicima! Još prije 1620. godine pomenuti vakif podigao je džamiju i medresu sa 12 soba. Do izgradnje vodovoda i česama (1630, dogradnja 1705) u posebnim udubljenjima u zidovima kod džamija stajale su testije za pijenje i burila sa vodom, koju su sa Neretve donosili posebno plaćani ljudi.

Nevjerovatno da je česma preživjela toliko buna i ratova i još uvijek služi svrsi koju joj je dobrotvor prije četiri stoljeća namijenio i u vakufnami zapisao: …“da napoji žedne čistom i pitkom vodom”.

(Ahmet Kurt/20220709)

Komentariši