Neretva i Mostarci

(tekst koji slijedi objavljen je na facebook stranici 29. augusta 2022. godine, autor je Ahmet Kurt)

Na ovoj karti se jasno vidi da bez Neretve i Radobolje ne bi bilo ni Mostara. Na trokutu omeđenom Neretvom, Radoboljom i jugoistočnim obroncima brda Planinica koji je do kraja XIX stoljeća bio žitnica, voćnjak i bašča grada, kasnije se razvio novi gradski dio. Ranije su uz Neretvu bile kuće najutjecajnijih Mostaraca, a rijeka je bila dio ličnog identiteta svakog građanina.

Danas su se utjecajni povukli na sigurnu udaljenost od zaboravljene Neretve čije su obale, kako se zorno vidi sa slike, potpuno nepristupačne, obrasle u draču i korov, a rijeku prepustile Mostarcima da na njoj organizuju trke sa šlaufima.

Ali treba biti pozitivan, sigurno će nekad stasati nove generacije utjecajnih Mostaraca koji će ponovo otkriti kakav dragulj od rijeke teče kroz njihov grad.

(Ahmet Kurt)

Komentariši