Iz stare štampe – “Sa šetnje”, list “Novi palangar” od 27. marta 1926.

U listu “Novi Palangar” broj 1 od 27. marta 1926. godine objavljen je tekst pod naslovom “Sa šetnje”.

Sa šetnje

Šetali muž, žena i 3-godišnje dijete, i upravo se peli na jedan brijeg, najedanput će žena:

Sjećaš li se dragi mužiću prije 4 godine kad smo na ovom brijegu bili?”

Ah, da da sjećam se”,

Sin: “A đe sam ja mama bio?”

Žena: “E, tata te nosio do gore, a ja sam te snijela dole”

List pod nazivom “Palangar” izlazio je tokom 1924 i 1925. godine u Mostaru, a tokom 1926. godine pojavio se list pod nazivom “Novi Palangar”. Da li je ovaj drugi list bio nasljednik prvog, nema pouzdanih podataka, ali se da pretpostaviti, obzirom da se bavio istom tematikom.

Iz 1924. godine sačuvan je samo primjerak lista broj 1, koji je izašao 1. novembra 1924. godine. Obzirom da se radilo o kraju godine, pretpostavka je da je u toj godini izašao samo taj broj lista. Tokom 1925. godine iz štampe je izašlo 6 brojeva lista, a iz 1926. godine sačuvan je samo broj 1 lista “Novi palangar”.

List je štampan na svega četiri stranice i bio je humorističko-satiričnog sadržaja.

Na zadnjoj stranici su pobriojane privatne radnje u Mostaru, u vidu reklama, pa je pretpostavka da je listi bio finansiran od dtrane vlasnika tih radnji.

Prikupio: Branko Vučina

prilozi: List Palangar,zaglavlje, iz 1926. godine, Mostar, razglednica 1926. godine

priredili: Smail Špago, Tibor Vrančić, Armin Džabirov

(NovaSloboda.ba)

Komentariši