Stari kalendari – Kada sunce izađe, počinje Nova godina

Posmatranje izlaska sunca na znamenitostima omogućilo je Astecima u 16. vijeku da vode jedan precizan godišnji kalendar i da pri tome uzmu u obzir i prestupne godine. Do ovakvog zaključka, u svojim itraživanjima došli su američki naučnici.
U središtu je planina Tlaloc u dolini Meksika, iznad čijeg vrha sunce izlazi 24. februara, posmatrano sa jednog grebena u dolini, što se smatralo početkom godine po astečkom kalendaru.

“Ljudi u dolini Meksika bili su u mogućnosti da vode izuzetno precizan kalendar, koji je omogućavao čak i prilagođavanje prestupne godine, jednostavnim korištenjem sistematskog posmatranja izlaska sunca na istočnim planinama doline Meksika”, pišu autori.

Njihov kalendar je sadržavao 18 jedinica od po 20 dana, što je ukupno 360.

(welt)

(spagos)

Komentariši