Iz starog Mostara: “Čudna jada od Mostara grada”, 1930. godine

1930.

U listu “Sv. Cecilija”, sveska 5. od septembra-oktobra 1930. godine objavljen je tekst pod naslovom “Tri napjeva iz Hercegovine” autora fra. Brune Adamčika. Jedan od ova tri napjeva odnosi se na popularnu mostarsku sevdalinku “Čudna jada od Mostara grada”. Vrlo zanimljiv članak u kome je autor prenio cijeli tekst sevdalinke, a po svemu izgleda, da se radi o istinitom događaju…

“Tri napjeva iz Hercegovine

Fra. Bruno Adamčik – Mostar

Po Hercegovini, i ako pjevanje nije baš na velikom stupnju, ipak se može čuti vrlo lijepih pjesama. Po selima imade veoma lijepih napjeva, ali žalibože, ne dadu se svi zabilježiti. Napjeva imade po svim selima dosta istih, ali sa različitim nekim promjenama. Već sam napjev “Zdravo tilo Isusovo”, kako mi neki pričaju, a i ukoliko sam se i sam uvjerio, imade toliko različitosti, koliko je župa u Hercegovini. A po gradovima? Gradovi su većinom muslimanski, pa i nije čudo da se tu ponajviše mogu čuti sevdalinke. Jednu između tih, koja se pjeva u Mostaru, zabilježio sam te je ovdje priopćujem:

U Habibe, Čelebića zlata

Svaka riječ je hiljadu dukata.

Jadna Biba bole bolovaše

A majka joj ruho prelagaše:

“Moja Bibe i tumena ružo

Kaži majci šta te većma boli”.

Mila majko mene boli glava

Otkad Čevro u logoru spava.

Kakav Čevro voda ga odnijela

Zbog njega si dušo oboljela.

Mila majko nemoj Ahme kleti

Reko me je na jesen uzeti.

Mila majo selam ćeš mi priji

Miloj priji Čelebića Zibi

Nek se sprema pre nedelju dana

Neka meni prva kona bude

Mila majko selam ćeš mi Ahmi

I njegovoj ostarjeloj majci

Neka Ahmo u petak ne drijeme,

Nek se Bibi pod nosila sprema.

Izvadi mi četri čevre majko

Pa ih podaj mome bratu Mehi.

Nek ih Meho za nosila sveže,

Ajmo će mi pod nosila doći.

Zora sviće Habiba izdiše

Zora svanu Habiba izdahnu.

Jadna majka ruho prelagala.

Još jadnija na telala dala.

Jadan Ahmo za to i ne znade,

Već on kasno iz lagera dođe.

Lukom prođe mimo Bibu prođe

Te on ide luki na ogradu,

Na ogradu Šestića kafanu,

gdje su bili Ahmini jarani,

Među njima hađi-begov Sule.

Što zalosnim očim gledaš u me

A bogati hađi-begov Sule

Što zalosnim očim gledaš u me?

Zdravo glava umrla Habiba!

Za tri časa dođe čehra blijeda,

Bolan Sile zar se tako znanje,

A ja pošo u ašikovanje

Haj otiši u pjanu mehanu,

Pa se napij vina i rakije

Rujno vino donit će ti lice

A rakija srce ugasiti.

I meni su tako jadi bili,

Lad se moja Đulsa preudala,

Poznaš brate Šehovića Jusu,

On je moju obljubio Đulsu.

Volio bih da j’ umrla mlada,

Već da je se za drugog udala.

Ova pjesma nastala je ima 20 gogina. Povod joj je bio kako se iz same pjesme vidi, djevojka Habiba, koja se je htjela udati za momka Ahmu, ali majka joj nijedala te je od žalosti umrla. Vele, da je istinit događaj. Napjev pjevao mi je Franjo Brkić, a riječi sam dobio od Hasana Broke, koje je znala i napisala njegova kći Nusra. Napjev je veoma lijep, ali i karakterističan. Pjeva se u dur-molu, kako mi ga je pjevač ispjevao.

Ovaj napjev čuo sam gdjeni drugi pjevaju, ali ne samo u dur molu, nego i u samom molu. Katrakteristično je, da kogod ga pjeva, uvjek pjeva u istom molu i to u f-molu.”

linkovi:

SEVDALINKE: Fra B(runo) Adamčik: Tri napjeva iz Hercegovine. Sveta Cecilija, god. XXIV, sv. 5, 1930.*

Bruno Adamčik – Wikipedija (wikipedia.org)

Himzo Polovina Čudna jada – https://youtu.be/Z3zcsVDqofo

prilozi:

Notni zapis “autora: Čudna jada od mostara grada” iz 1930.

Naslovna strana, zaglevlje, časopisa “Sv. Cecilija iz 1930. god.

Fotografija: Mostar 1930.tih.

Priredili: Armin Džabirov, Smail Špago, Tibor Vrančić

(NovaSloboda.ba)

Komentariši