Škola narodnog zdravlja, video 1933.

video na linku:

(5) Facebook

Nakon I svjetskog rata, u svijetu se počeo razvijati pokret socijalne medicine, čiji je cilj bio unaprijeđivanje zdravlja najširih narodnih slojeva. Jedan od najzaslužnijih za nastanak i razvitak tog pokreta, kako kod nas, tako i u svijetu, je bio dr. Andrija Štampar. On je za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, radio na unaprijeđivanju zdravstva i socijalnih prilika, a nakon II svjetskog rata on je bio jedan od osnivača i prvi predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije.

Jedan od njegovih učenika i sljedbenik njegove ideje je dio i dr. Lovro Dojmi, direktor mostarskog Doma zdravlja. Kao jedan od načina koji su služili obrazovanju širih narodnih masa o važnosti higijene, bilo je i snimanje edukacionih filmova, koji su prikazivani širom Bosne i Hercegovine. Filmovi su snimani u sklopu obrazovno-izdavačke djelatnosti „Škole narodnog zdravlja“ iz Zagreba. Jedan od tih filmova je bio edukacioni film „Endemični sifilis“ iz 1933 godine, koji je sniman u Hercegovini. Scenarista filma je bio dr. Lovro Dojmi, a režiser Kamilo Brossler. U prvim scenama može se vidjeti Koskina džamija, Dom zdravlja-sadašnji Higijenski zavod, Dr. Lovro Dojmi u razgovoru sa novinarom, kao i osoblje Doma zdravlja.

Dio tog filma, u trajanju do 8 minuta, za CIDOM je ustupio Digitalni arhiv Široki Brijeg.

(Armin/Cidom/20240430)

Komentariši